Informacja o rocznej ocenie jakości wody

Informujemy ,że w dniu 08.12.2017 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu wydał decyzję PS-NS-HK/4454/17 w sprawie oceny jakości wody od 02.06.2016 – 02.06.2017

Konkluzja wydanej decyzji:
„Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni mieszczącej się w obiekcie Hotelu „Polaris” przy ul. Słowackiego 33 w Świnoujściu w tym doprowadzona na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone z załączniku Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9. listopada 2015 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz.2016)”

Pełna treść decyzji znajduje się w biurze Hotelu na pierwszym piętrze
 
Strona korzysta z plików cookie. Poznaj szczegóły Polityki prywatności.